EN
/ TH
เส้นทางสร้างวินัย โรงเรียนวัดเปรมประชากร
17 กรกฎาคม 2561
เส้นทางสร้างวินัย โรงเรียนวัดเปรมประชากร
ให้ใจ ห่วงใยสังคม" ปีที่ 11 ณ โรงเรียนบ้านหนองแขม จังหวัดพิษณุโลก
05 กรกฎาคม 2561
ให้ใจ ห่วงใยสังคม" ปีที่ 11 ณ โรงเรียนบ้านหนองแขม จังหวัดพิษณุโลก
สงกรานต์ปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง ปีที่ 8
10 เมษายน 2561
สงกรานต์ปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง ปีที่ 8
Happy Birthday & Happy Work Life ปีที่ 9 ครั้งที่ 1/2561
29 มีนาคม 2561
Happy Birthday & Happy Work Life ปีที่ 9 ครั้งที่ 1/2561
มอบทุนการศึกษา 30 ทุน Happy Birthday & Happy Work Life ปีที่ 9
29 มีนาคม 2561
มอบทุนการศึกษา 30 ทุน Happy Birthday & Happy Work Life ปีที่ 9
ติดตั้งป้ายสัญญาณไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับ 3 โรงเรียนในเขตจังหวัดลพบุรี
28 กุมภาพันธ์ 2561
ติดตั้งป้ายสัญญาณไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับ 3 โรงเรียนในเขตจังหวัดลพบุรี
ให้ใจ ห่วงใยสังคม ปีที่ 10 ณ โรงเรียนวัดธัญญะผล จ.ปทุมธานี
03 กรกฎาคม 2560
ให้ใจ ห่วงใยสังคม ปีที่ 10 ณ โรงเรียนวัดธัญญะผล จ.ปทุมธานี
ดอนเมืองโทลล์เวย์ เปิดโครงการ "สงกรานต์ปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง ปีที่ 7"
11 เมษายน 2560
ดอนเมืองโทลล์เวย์ เปิดโครงการ "สงกรานต์ปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง ปีที่ 7"
ดอนเมืองโทลล์เวย์ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้
07 มีนาคม 2560
ดอนเมืองโทลล์เวย์ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้
ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง ในช่วงเทศกาลปีใหม่
24 ธันวาคม 2559
ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง ในช่วงเทศกาลปีใหม่
ติดตั้งป้ายสัญญาณไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับ 5 โรงเรียนในเขตจังหวัดชลบุรี
09 มิถุนายน 2559
ติดตั้งป้ายสัญญาณไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับ 5 โรงเรียนในเขตจังหวัดชลบุรี
ให้ใจ ห่วงใยสังคม ปีที่ 9 ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
27 พฤษภาคม 2559
ให้ใจ ห่วงใยสังคม ปีที่ 9 ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ