EN
/ TH

โครงการขับ-ซ้อนปลอดภัย ต้องสวมหมวกนิรภัย จากใจโทลล์เวย์ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา คุณวิทวงศ์ กาญจนชมภู ผู้จัดการแผนกศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ และจัดการจราจร พร้อมด้วยพี่ๆ พนักงานจราจรเป็นตัวแทน บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ร่วมยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน มอบหมวกกันน็อค” จำนวน 150 ใบ ให้แก่ 3 โรงเรียนในเขตพื้นที่ดอนเมือง ได้แก่ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง , โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถมภ์) และโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เพื่อส่งต่อให้กับนักเรียนที่ใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทางมาโรงเรียนได้นำไปสวมใส่เพื่อเพิ่มความปลอดภัย