EN
/ TH

ความสะดวกรวดเร็วพร้อมความปลอดภัยในการเดินทางตลอดเส้นทางของผู้ใช้ทางยกระดับดอนเมืองเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุด

โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของ พนักงานปฏิบัติการทุกระดับ และความครบครันทันสมัยของอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย เพื่อให้พร้อมดูแลช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือรถยนต์จอดเสียหรือเกิดเหตุการณ์ผิดปกติบนทางยกระดับดอนเมือง ได้อย่างทันท่วงที ดังนั้น ผู้ใช้ทางทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับความสะดวกปลอดภัยและอุ่นใจในการเดินทางตลอดเส้นทางของทางยกระดับดอนเมือง ตลอด 24 ชั่วโมง

คำแนะนำเมื่อต้องการความช่วยเหลือบนทางยกระดับ

โทรศัพท์แจ้งขอความช่วยเหลือไปยังศูนย์ควบคุม

โทรศัพท์แจ้งขอความช่วยเหลือไปยังศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการของทางยกระดับดอนเมือง โดยหากจุดที่รถจอดเสียใกล้กับโทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งตลอดเส้นทางทุกๆระยะ 500 เมตร สามารถยกหูโทรศัพท์ขึ้นมา ซึ่งโทรศัพท์ฉุกเฉินจะต่อสายไปยังศูนย์ควบคุมฯ ซึ่งทางศูนย์ควบคุมฯ จะสามารถรู้ตำแหน่งที่รถจอดเสีย แต่หากรถของผู้ใช้ทางจอดเสียในตำแหน่งที่อยู่ไกลจากโทรศัพท์ฉุกเฉิน สามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านติดต่อมาที่ Tollway Call Center 1233 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยแจ้งสถานที่ใกล้เคียงที่สำคัญ สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและ ทิศทางขาเข้าเมืองหรือขาออกเมือง โดยศูนย์ควบคุมฯจะประสานงานเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพื่อทำการช่วยเหลือท่านต่อไป

พยายามนำรถเข้าจอดชิดขอบทางด้านซ้ายให้มากที่สุด

ในกรณีที่รถยนต์ขัดข้องให้ท่านพยายามนำรถเข้าจอดชิดขอบทางด้านซ้ายให้มากที่สุดหรือบริเวณพื้นที่ปลอดภัย พร้อมทั้งทำการเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนให้รถคันอื่นสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล และเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น โดยขณะที่กำลังรอเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยเหลือให้ท่าน นั่งรอในรถ พร้อมคาดเข็มขัดนิรภัย หรือพิจารณาตามสถานการณ์ เพื่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสม

Tollway Call Center 1233 ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง

การให้ความช่วยเหลือโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

  1. กรณีรถยนต์ขัดข้องระบบยางและผู้ใช้ทางมียางอะไหล่อยู่ในรถยนต์ พนักงานกู้ภัยจะเข้าให้การช่วยเหลือเปลี่ยนยางอะไหล่ หรือใช้รถยกเข้าเขตปลอดภัยจากนั้นทำการแก้ไขให้แก่ท่าน
  2. กรณีรถยนต์ขัดข้องระบบความร้อนของเครื่องยนต์ขึ้นสูง พนักงานกู้ภัย จะเข้าให้การช่วยเหลือโดยทำการเติมน้ำสะอาดที่หม้อพักน้ำระบายความร้อนของรถยนต์ พร้อมตรวจเช็คสภาพความเสียหายเบื้องต้นของเครื่องยนต์และในส่วนอื่นเพิ่มเติมให้สามารถเคลื่อนตัวต่อไปได้
  3. กรณีรถยนต์ขัดข้องแบตเตอรี่รถยนต์กระแสไฟฟ้าหมด พนักงานกู้ภัย จะเข้าให้การช่วยเหลือโดยการเชื่อมต่อโดยใช้สายพ่วงจากรถยนต์กู้ภัยเข้ากับแบตเตอรี่รถยนต์ของผู้ใช้ทาง เพื่อชาร์ตไฟให้แก่รถยนต์ของผู้ใช้ทางให้สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์และเดินทางต่อไปได้
  4. กรณีการยก หรือลากจูงรถยนต์ของผู้ใช้ทางลงจากทางยกระดับดอนเมือง ที่เกิดจากรถยนต์ขัดข้องระบบต่างๆ หรือ ประสบอุบัติเหตุ โดยพนักงานกู้ภัยจะทำการยก หรือลากจูงรถยนต์เพื่อเป็นการเปิดการจราจรให้เร็วที่สุด ซึ่งเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทางบนทางยกระดับดอนเมือง โดยการนำรถยนต์ของผู้ใช้ทางเข้าเขตปลอดภัยหรือนำลงถนนพื้นราบบริเวณทางลงทางยกระดับดอนเมืองที่ใกล้ที่สุด
  5. กรณีรถยนต์เกิดเพลิงไหม้ ซึ่งต้องมีการใช้การดับเพลิงด้วยน้ำยาดับเพลิงชนิดต่างๆ เช่น ชนิดเคมีแห้ง ชนิดน้ำ หรือชนิดโฟม

กรณียกเว้นที่ผู้ใช้ทางจำเป็นต้องรับภาระค่าใช้จ่าย

กรณีรถยนต์มีน้ำมันรั่วไหลลงบนพื้นถนน ซึ่งทำให้ต้องใช้ผงเคมีขจัดคราบน้ำมัน เพื่อป้องกันความเสียหายของพื้นทาง รวมถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ทางท่านอื่นๆ

สถานีอัดประจุไฟฟ้า