EN
/ TH
เลื่อนลง

บริการของเรา

ความสะดวกรวดเร็วพร้อมความปลอดภัยในการเดินทางตลอดเส้นทางของผู้ใช้ทางยกระดับดอนเมืองเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุด

นักลงทุนสัมพันธ์

ปริมาณการจราจร
ปริมาณจราจรบนทางยกระดับดอนเมือง

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

รายงานประจำปี
แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566
งบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2567
เอกสารนำเสนอ
งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2567

การพัฒนาความยั่งยืน

ความรับผิดชอบเพื่อสังคม คือ ความมุ่งมั่นที่จะร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยในด้านต่างๆ เพื่อให้สังคมเกิดการพัฒนาและเป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนให้แก่สังคมไทย ทั้งต่อพนักงาน ผู้ใช้ทาง และสาธารณชน

อ่านเพิ่มเติม

มาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนคนเก่งของเรา

เราพร้อมเปิดโอกาสให้คุณก้าวมาเป็นส่วนหนึ่งกับงานที่ท้าทาย สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานอย่างเต็มที่ และพร้อมผลักดันให้คุณก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างภาคภูมิใจ

อ่านเพิ่มเติม