EN
/ TH
โครงการ “เที่ยวปีใหม่ทั่วไทย ปลอดภัยไปกับโทล์ลเวย์”
28 ธันวาคม 2566
โครงการ “เที่ยวปีใหม่ทั่วไทย ปลอดภัยไปกับโทล์ลเวย์”
DMT มอบกระเป๋ากันง่วง สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ
28 ธันวาคม 2566
DMT มอบกระเป๋ากันง่วง สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ
โทลล์เวย์สอนน้อง...รู้ทันอัคคีภัย 2566
25 พฤษภาคม 2566
โทลล์เวย์สอนน้อง...รู้ทันอัคคีภัย 2566
"สงกรานต์ปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง ปีที่ 13"
12 เมษายน 2566
"สงกรานต์ปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง ปีที่ 13"
โทลล์เวย์สอนน้อง...รู้ทันอัคคีภัย 2565
16 ธันวาคม 2565
โทลล์เวย์สอนน้อง...รู้ทันอัคคีภัย 2565
ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและตีเส้นทางม้าลาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิริวัฒน์ จังหวัดนครนายก
03 พฤศจิกายน 2565
ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและตีเส้นทางม้าลาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิริวัฒน์ จังหวัดนครนายก
ติดตั้งป้ายสัญญาณไฟพลังงานแสงอาทิตย์ โรงเรียนวัดมงคลรัตน์
20 พฤษภาคม 2565
ติดตั้งป้ายสัญญาณไฟพลังงานแสงอาทิตย์ โรงเรียนวัดมงคลรัตน์
ติดตั้งป้ายสัญญาณไฟพลังงานแสงอาทิตย์และตีเส้นทางม้าลาย โรงเรียนไตรพัฒน์
20 พฤษภาคม 2565
ติดตั้งป้ายสัญญาณไฟพลังงานแสงอาทิตย์และตีเส้นทางม้าลาย โรงเรียนไตรพัฒน์
ติดตั้งป้ายสัญญาณไฟพลังงานแสงอาทิตย์
02 กรกฎาคม 2564
ติดตั้งป้ายสัญญาณไฟพลังงานแสงอาทิตย์
ติดตั้งป้ายสัญญาณไฟพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดอุทัยธานี
10 พฤศจิกายน 2563
ติดตั้งป้ายสัญญาณไฟพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดอุทัยธานี
CSR Tollway Contest 2020
30 มิถุนายน 2563
CSR Tollway Contest 2020
โครงการขับ-ซ้อนปลอดภัย ต้องสวมหมวกนิรภัย จากใจโทลล์เวย์ ครั้งที่ 2
13 สิงหาคม 2562
โครงการขับ-ซ้อนปลอดภัย ต้องสวมหมวกนิรภัย จากใจโทลล์เวย์ ครั้งที่ 2