EN
/ TH
DMT สนับสนุนโครงการ CSR ให้กับนิสิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
09 กุมภาพันธ์ 2567
DMT สนับสนุนโครงการ CSR ให้กับนิสิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
DMT ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา ให้กับมูลนิธิ “สานใจไทย สู่ใจใต้”
05 กุมภาพันธ์ 2567
DMT ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา ให้กับมูลนิธิ “สานใจไทย สู่ใจใต้”
งานกฐินสามัคคี ณ วัดดงละคร ปี 2566
07 พฤศจิกายน 2566
งานกฐินสามัคคี ณ วัดดงละคร ปี 2566
ให้ใจ ห่วงใยสังคม ปีที่ 14
14 มิถุนายน 2566
ให้ใจ ห่วงใยสังคม ปีที่ 14
งานกฐินสามัคคี ณ วัดดงละคร ปี 2565
16 ตุลาคม 2565
งานกฐินสามัคคี ณ วัดดงละคร ปี 2565
งานกฐินสามัคคี ณ วัดดงละคร ปี 2564
24 ตุลาคม 2564
งานกฐินสามัคคี ณ วัดดงละคร ปี 2564
มอบและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิริวัฒน์
07 กรกฎาคม 2564
มอบและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิริวัฒน์
มอบอุปกรณ์สำนักงาน วัดดงละคร
18 มีนาคม 2564
มอบอุปกรณ์สำนักงาน วัดดงละคร
โทลล์เวย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โรงเรียนบ้านทับลาน
13 พฤศจิกายน 2563
โทลล์เวย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โรงเรียนบ้านทับลาน
งานกฐิน ณ วัดดงละคร 2563
04 ตุลาคม 2563
งานกฐิน ณ วัดดงละคร 2563
ให้ใจ ห่วงใยผู้ประสบอุทกภัย
14 ธันวาคม 2562
ให้ใจ ห่วงใยผู้ประสบอุทกภัย
ร่วมอนุโมทนาถวายผ้ากฐิน ปี 2562
20 ตุลาคม 2562
ร่วมอนุโมทนาถวายผ้ากฐิน ปี 2562