EN
/ TH
โครงการ โทล์ลเวย์..พาน้องท่องโลกกว้าง ปีที่ 7
27 มิถุนายน 2567
โครงการ โทล์ลเวย์..พาน้องท่องโลกกว้าง ปีที่ 7
ให้ใจ ห่วงใยสังคม ปีที่ 15
17 พฤษภาคม 2567
ให้ใจ ห่วงใยสังคม ปีที่ 15
DMT สนับสนุนโครงการ CSR ให้กับนิสิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
09 กุมภาพันธ์ 2567
DMT สนับสนุนโครงการ CSR ให้กับนิสิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
DMT ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา ให้กับมูลนิธิ “สานใจไทย สู่ใจใต้”
05 กุมภาพันธ์ 2567
DMT ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา ให้กับมูลนิธิ “สานใจไทย สู่ใจใต้”
งานกฐินสามัคคี ณ วัดดงละคร ปี 2566
07 พฤศจิกายน 2566
งานกฐินสามัคคี ณ วัดดงละคร ปี 2566
ให้ใจ ห่วงใยสังคม ปีที่ 14
14 มิถุนายน 2566
ให้ใจ ห่วงใยสังคม ปีที่ 14
งานกฐินสามัคคี ณ วัดดงละคร ปี 2565
16 ตุลาคม 2565
งานกฐินสามัคคี ณ วัดดงละคร ปี 2565
งานกฐินสามัคคี ณ วัดดงละคร ปี 2564
24 ตุลาคม 2564
งานกฐินสามัคคี ณ วัดดงละคร ปี 2564
มอบและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิริวัฒน์
07 กรกฎาคม 2564
มอบและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิริวัฒน์
มอบอุปกรณ์สำนักงาน วัดดงละคร
18 มีนาคม 2564
มอบอุปกรณ์สำนักงาน วัดดงละคร
โทลล์เวย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โรงเรียนบ้านทับลาน
13 พฤศจิกายน 2563
โทลล์เวย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โรงเรียนบ้านทับลาน
งานกฐิน ณ วัดดงละคร 2563
04 ตุลาคม 2563
งานกฐิน ณ วัดดงละคร 2563