EN
/ TH

โครงการ PM2.5 ฝุ่นพิษที่ควรป้องกัน

เนื่องด้วยสถานการณ์สภาพอากาศในปัจจุบันที่มีมลพิษจากฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในบริเวณเขตกรุงเทพมหานครซึ่งมลภาวะดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดอนเมืองโทลล์เวย์จึงได้จัดหาหน้ากากอนามัยชนิดพิเศษสำหรับป้องกันฝุ่น PM 2.5 มอบให้แก่ผู้ใช้ทาง ณ ด่านดินแดง และ ด่านอนุสรณ์สถาน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ โทลล์เวย์ ยังได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานในพี้นที่ ตามแนวถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อนำไปแจกให้แก่นักเรียนและบุคคลการได้ใส่ป้องกันฝุ่น