EN
/ TH

โทลล์เวย์สนับสนุนนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่าน 3 โครงการที่สร้างสรรค์

โดยงานแผนกสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมได้มีโอกาสบรรยายให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์งานด้าน CSR ให้กับน้องๆ นักศึกษา และได้ให้แบ่งกลุ่มนำเสนอโครงการเกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคม ซึ่งมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

  1. โครงการ Space Innovation สานฝันน้อง ท่องอวกาศ
    เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยนักศึกษาเป็น Staff พาน้องๆจากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง จำนวน 30 คน ได้มีโอกาสออกมาเรียนรู้ภายนอก สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กที่สนใจด้านอวกาศ ณ Space Inspirium อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (Gistda) ในวันที่ 19 เมษายน 2562
  2. โครงการ แต้มสี เติมฝัน สร้างสรรค์สามัคคี
    โดยโครงการนี้แบ่งเป็น 2 กิจกรรม กิจกรรมแรกเป็นการรับบริจาคถุงพลาสติกและขวดน้ำพลาสติกในพื้นที่มหาวิทยาลัยเพื่อนำทำเป็นเก้าอี้ Ecobrick มอบให้แก่มูลนิธิบ้านจริงใจ พัทยา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และอีกหนึ่งกิจกรรมเป็นการสอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่น้องๆ ที่อาศัยอยู่ในมูลนิธิฯ ให้มีความโดยวิยากรผู้เชี่ยวชาญพี่ๆ ชุดปฏิบัติงานพิเศษ จากดอนเมืองโทลล์เวย์ โดยมีการสอดแทรกกิจกรรมสัทนาการแจกของรางวัล รวมถึงจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ ในวันที่ 30 เมษายน 2562
  3. โครงการ กาลครั้งหนึ่ง...หนังสือพูดได้
    เป็นโครงการที่นักศึกษาจัดจุดรับบริจาคหนังสือและนิทานที่เหลือใช้ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยพร้อมรับสมัครอาสาเพื่อทำกิจกรรมอ่านนิทานให้กับเด็กพิการทางสายตาระดับชั้นอนุบาล ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา และรับอาสาสมัครอ่านหนังสือเพื่อบันทึกเป็นไฟล์เสียงใส่แฟรชไดฟ์ โดยได้จัดกิจกรรมอ่านนิทาน แะส่งมอบไฟล์บันทึกเสียงพร้อมทั้งจัดกิจกรรมสัทนาการและเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562