EN
/ TH

ให้ใจ ห่วงใยผู้ประสบอุทกภัย

นายธานินทร์ พานิชชีวะ(ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ,ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจและการเงิน พร้อมด้วยทีมผู้บริหารระดับสูงของ บริษัททางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานสัมมนาประจำปีของผู้บริหารบริษัทฯ และถือโอกาสนี้ลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนร.ร.บ้านคูเดื่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 17 ปี ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ