EN
/ TH
DMT สนับสนุนโครงการ CSR ให้กับนิสิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
09 กุมภาพันธ์ 2567
DMT สนับสนุนโครงการ CSR ให้กับนิสิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
DMT ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา ให้กับมูลนิธิ “สานใจไทย สู่ใจใต้”
05 กุมภาพันธ์ 2567
DMT ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา ให้กับมูลนิธิ “สานใจไทย สู่ใจใต้”
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567
15 มกราคม 2567
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567
DMT มอบของขวัญวันเด็กให้กับชุมชนโดยรอบทางสายทาง
12 มกราคม 2567
DMT มอบของขวัญวันเด็กให้กับชุมชนโดยรอบทางสายทาง
DMT มอบสมุด Green Way ให้กับชุมชนโดยรอบทางยกระดับดอนเมือง
12 มกราคม 2567
DMT มอบสมุด Green Way ให้กับชุมชนโดยรอบทางยกระดับดอนเมือง
โครงการ “เที่ยวปีใหม่ทั่วไทย ปลอดภัยไปกับโทล์ลเวย์”
28 ธันวาคม 2566
โครงการ “เที่ยวปีใหม่ทั่วไทย ปลอดภัยไปกับโทล์ลเวย์”
DMT มอบกระเป๋ากันง่วง สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ
28 ธันวาคม 2566
DMT มอบกระเป๋ากันง่วง สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ
CSR Tollway Contest ปั้น ปลูก คิด(ส์) ปี 2 by Tollway Green Way
11 ธันวาคม 2566
CSR Tollway Contest ปั้น ปลูก คิด(ส์) ปี 2 by Tollway Green Way
งานกฐินสามัคคี ณ วัดดงละคร ปี 2566
07 พฤศจิกายน 2566
งานกฐินสามัคคี ณ วัดดงละคร ปี 2566
งานแถลงข่าว ปั้น ปลูก คิด(ส์) ปี 2
22 กันยายน 2566
งานแถลงข่าว ปั้น ปลูก คิด(ส์) ปี 2
โครงการ ยืดอก เพ้นท์ถุง
11 กรกฎาคม 2566
โครงการ ยืดอก เพ้นท์ถุง
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากรากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) รวบรวมใบเสร็จรับเงินและกระดาษมอบให้โครงการสมุด Green Way
06 กรกฎาคม 2566
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากรากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) รวบรวมใบเสร็จรับเงินและกระดาษมอบให้โครงการสมุด Green Way