EN
/ TH
มอบสมุด Green Way โรงเรียนวัดแหลมทอง
18 พฤศจิกายน 2564
มอบสมุด Green Way โรงเรียนวัดแหลมทอง
โครงการรับขวดช่วยหมอ
29 ตุลาคม 2564
โครงการรับขวดช่วยหมอ
งานกฐินสามัคคี ณ วัดดงละคร ปี 2564
24 ตุลาคม 2564
งานกฐินสามัคคี ณ วัดดงละคร ปี 2564
มอบน้ำดื่มให้ผู้ประสบอุทกภัย
18 ตุลาคม 2564
มอบน้ำดื่มให้ผู้ประสบอุทกภัย
มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนและให้บริการกับประชาชนที่เดินทางมารับวัคซีน
14 ตุลาคม 2564
มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนและให้บริการกับประชาชนที่เดินทางมารับวัคซีน
โครงการ ทุกเวลาคือการให้
01 กันยายน 2564
โครงการ ทุกเวลาคือการให้
มอบเตียงเพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด - 19
31 สิงหาคม 2564
มอบเตียงเพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด - 19
มอบเงินสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
02 สิงหาคม 2564
มอบเงินสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
มอบและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิริวัฒน์
07 กรกฎาคม 2564
มอบและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิริวัฒน์
ติดตั้งป้ายสัญญาณไฟพลังงานแสงอาทิตย์
02 กรกฎาคม 2564
ติดตั้งป้ายสัญญาณไฟพลังงานแสงอาทิตย์
มอบน้ำดื่มให้กับผู้มารับบริการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
30 มิถุนายน 2564
มอบน้ำดื่มให้กับผู้มารับบริการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
มอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
30 มิถุนายน 2564
มอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช