EN
/ TH
โครงการ ทุกเวลาคือการให้
01 กันยายน 2564
โครงการ ทุกเวลาคือการให้
มอบเตียงเพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด - 19
31 สิงหาคม 2564
มอบเตียงเพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด - 19
มอบเงินสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
02 สิงหาคม 2564
มอบเงินสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
มอบและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิริวัฒน์
07 กรกฎาคม 2564
มอบและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิริวัฒน์
ติดตั้งป้ายสัญญาณไฟพลังงานแสงอาทิตย์
02 กรกฎาคม 2564
ติดตั้งป้ายสัญญาณไฟพลังงานแสงอาทิตย์
มอบน้ำดื่มให้กับผู้มารับบริการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
30 มิถุนายน 2564
มอบน้ำดื่มให้กับผู้มารับบริการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
มอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
30 มิถุนายน 2564
มอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
มอบสมุด Green Way โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง
29 เมษายน 2564
มอบสมุด Green Way โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง
โครงการ เติมสุข สร้างฝัน แบ่งปันรอยยิ้ม 2564
23 มีนาคม 2564
โครงการ เติมสุข สร้างฝัน แบ่งปันรอยยิ้ม 2564
มอบอุปกรณ์สำนักงาน วัดดงละคร
18 มีนาคม 2564
มอบอุปกรณ์สำนักงาน วัดดงละคร
โทล์ลเวย์ห่วงใย ให้ไออุ่น
02 ธันวาคม 2563
โทล์ลเวย์ห่วงใย ให้ไออุ่น
มอบสมุด GREEN WAY โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก
23 พฤศจิกายน 2563
มอบสมุด GREEN WAY โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก