EN
/ TH
มอบน้ำดื่มให้กับผู้มารับบริการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
30 มิถุนายน 2564
มอบน้ำดื่มให้กับผู้มารับบริการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
มอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
30 มิถุนายน 2564
มอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
มอบสมุด Green Way โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง
29 เมษายน 2564
มอบสมุด Green Way โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง
โครงการ เติมสุข สร้างฝัน แบ่งปันรอยยิ้ม 2564
23 มีนาคม 2564
โครงการ เติมสุข สร้างฝัน แบ่งปันรอยยิ้ม 2564
มอบอุปกรณ์สำนักงาน วัดดงละคร
18 มีนาคม 2564
มอบอุปกรณ์สำนักงาน วัดดงละคร
โทล์ลเวย์ห่วงใย ให้ไออุ่น
02 ธันวาคม 2563
โทล์ลเวย์ห่วงใย ให้ไออุ่น
มอบสมุด GREEN WAY โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก
23 พฤศจิกายน 2563
มอบสมุด GREEN WAY โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก
มอบเจลล้างมือให้กับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกฯ
23 พฤศจิกายน 2563
มอบเจลล้างมือให้กับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกฯ
ตู้โทลล์เวย์แบ่งสุข
23 พฤศจิกายน 2563
ตู้โทลล์เวย์แบ่งสุข
สมุด GREEN WAY เพื่อน้องโรงเรียนบ้านทับลาน
13 พฤศจิกายน 2563
สมุด GREEN WAY เพื่อน้องโรงเรียนบ้านทับลาน
โทลล์เวย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โรงเรียนบ้านทับลาน
13 พฤศจิกายน 2563
โทลล์เวย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โรงเรียนบ้านทับลาน
ติดตั้งป้ายสัญญาณไฟพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดอุทัยธานี
10 พฤศจิกายน 2563
ติดตั้งป้ายสัญญาณไฟพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดอุทัยธานี