EN
/ TH

มอบสมุด Green Way โรงเรียนวัดบางผึ้งนอก

คุณปรางแก้ว ทองดี ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนไทย ด้วยการส่งมอบสมุด Green Way ที่ผลิตจากการรีไซเคิลใบเสร็จค่าผ่านทางและกระดาษที่ใช้แล้วให้กับโรงเรียนวัดบางผึ้งนอก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการโดยมีนายอังกูร สันติวงศ์วนิช ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นผู้รับมอบ