EN
/ TH
ให้ใจ ห่วงใยสังคม ปีที่ 12
07 พฤษภาคม 2562
ให้ใจ ห่วงใยสังคม ปีที่ 12
ดอนเมืองโทลล์เวย์ร่วมทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน 2561 ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
10 พฤศจิกายน 2561
ดอนเมืองโทลล์เวย์ร่วมทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน 2561 ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ให้ใจ ห่วงใยสังคม" ปีที่ 11 ณ โรงเรียนบ้านหนองแขม จังหวัดพิษณุโลก
05 กรกฎาคม 2561
ให้ใจ ห่วงใยสังคม" ปีที่ 11 ณ โรงเรียนบ้านหนองแขม จังหวัดพิษณุโลก
มอบทุนการศึกษา 30 ทุน Happy Birthday & Happy Work Life ปีที่ 9
29 มีนาคม 2561
มอบทุนการศึกษา 30 ทุน Happy Birthday & Happy Work Life ปีที่ 9
ให้ใจ ห่วงใยสังคม ปีที่ 10 ณ โรงเรียนวัดธัญญะผล จ.ปทุมธานี
03 กรกฎาคม 2560
ให้ใจ ห่วงใยสังคม ปีที่ 10 ณ โรงเรียนวัดธัญญะผล จ.ปทุมธานี
ให้ใจ ห่วงใยสังคม ปีที่ 9 ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
27 พฤษภาคม 2559
ให้ใจ ห่วงใยสังคม ปีที่ 9 ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
ให้ใจ ห่วงใยสังคม ปีที่ 8 ณ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
23 มิถุนายน 2558
ให้ใจ ห่วงใยสังคม ปีที่ 8 ณ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
โทลล์เวย์มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่เรือนจำกลางคลองไผ่
06 พฤษภาคม 2558
โทลล์เวย์มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่เรือนจำกลางคลองไผ่
โทลล์เวย์มอบจักรยานให้น้อง
06 มีนาคม 2558
โทลล์เวย์มอบจักรยานให้น้อง
ดอนเมืองโทลล์เวย์ร่วมทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
19 ตุลาคม 2557
ดอนเมืองโทลล์เวย์ร่วมทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โทลล์เวย์ ยกระดับโอกาสการศึกษา
27 กันยายน 2557
โทลล์เวย์ ยกระดับโอกาสการศึกษา
ให้ใจ ห่วงใยสังคม ปีที่7 ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ จ.อ่างทอง
20 พฤษภาคม 2557
ให้ใจ ห่วงใยสังคม ปีที่7 ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ จ.อ่างทอง