EN
/ TH

ให้ใจ ห่วงใยสังคม" ปีที่ 11 ณ โรงเรียนบ้านหนองแขม จังหวัดพิษณุโลก

ดอนเมืองโทลล์เวย์ได้สานต่อโครงการ "ให้ใจ ห่วงใยสังคม" และดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ในปี 2561 นี้ ได้ดำเนินการลงพื้นที่จัดกิจกรรมขึ้น เมื่อวันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองแขม ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ทีมพนักงานจิตอาสาดอนเมืองโทลล์เวย์ ได้จัดทีมลงพื้นที่ปรับปรุงอาคารอาคารอเนกประสงค์ด้วยการทำพื้นคอนกรีต ซ่อมแซมและทาสี เนื่องจากสภาพของอาคารเสื่อมสภาพและทรุดโทรม ไม่ได้รับการซ่อมแซมมากว่า 10 ปี สำหรับอาคารอเนกประสงค์นี้ทางโรงเรียนจะใช้เป็นโรงอาหารและสถานที่ทำกิจกรรมให้กับเด็กๆนักเรียน ในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณอัจฉรา เจริญพร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนส่งมอบ