EN
/ TH

ให้ใจ ห่วงใยสังคม ปีที่ 12

เมื่อวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2562 ดอนเมืองโทลล์เวย์ได้สานต่อโครงการ "ให้ใจ ห่วงใยสังคม" ที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 12 ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 นี้ ได้ลงพื้นที่ทำการปรับปรุง อาคารเรียน ห้องน้ำ อ่างล้างหน้า ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ทีมพนักงานจิตอาสาดอนเมืองโทลล์เวย์ ได้ร่วมมือกันซ่อมแซมและทาสี เพื่อให้เด็กนักเรียนได้กลับมาใช้งานอีกครั้ง เนื่องจากสภาพของอาคารต่างๆ ทรุดโทรม ใช้งานไม่ได้มานานกว่า 5 ปี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณอัจฉรา เจริญพร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนส่งมอบ โดยมี คุณนภัสวรรณ คูหาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ รับมอบและให้การต้อนรับ ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเงินบริจาคจากผู้บริหารและพนักงาน เพื่อสบทบทุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กๆ ในโรงเรียน เป็นเงินทั้งหมด 7,437.50 บาท