EN
/ TH

DMT มอบสมุด Green Way ให้กับ โรงเรียนบ้านซับบอน

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง พร้อมผู้บริหาร ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนไทย ด้วยการส่งมอบสมุด Green Way ที่ผลิตจากการรีไซเคิลใบรับค่าผ่านทางและกระดาษที่ใช้แล้วให้กับโรงเรียนบ้านซับบอน ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยมี นายอมรินทร์ วีระประสิทธิ์ ตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ