EN
/ TH

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567

คุณอโนมา อุฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ ร่วมกับ คุณศุภโชค มีอำพล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567 ในวันเสาร์ที่ 13 ม.ค. ภายในงานมีเกมส์สร้างสรรค์ต่างๆ มากมาย อาทิ สอยดาวรับของรางวัล เพ้นท์ตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์ และได้นำรถแม็คโคร เเละรถกระเช้า ที่ใช้ในการปฏิบัติงานก่อสร่างและซ่อมแซ่มถนน มาให้เด็กๆ ได้ร่วมบังคับและลองขึ้นใช้งาน พร้อมจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรีให้กับผู้ปกครองและบุตรหลาน โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและพร้อมพัฒนาประเทศชาติต่อไป

จัดขึ้น ณ สำนักงานทางหลวงที่ 13 และแขวงทางหลวงกรุงเทพ ถนนวิภาวดีรังสิต