EN
/ TH

โครงการอนุรักษ์พันธุ์ฉลามและฟื้นฟูแนวปะการัง

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมา กลุ่มพนักงานจิตอาสาดอนเมืองโทลล์เวย์ได้เดินทางไปยังหาดค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า (แสมสาร) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อทำกิจกรรมยกระดับสิ่งแวดล้อม โดยการปล่อยพันธุ์ฉลามทรายและปูม้าคืนสู่ทะเลและยังร่วมกันทำปะการังเทียมพร้อมกับมอบถังขยะให้แก่หน่วยงานในพื้นที่เพื่อใช้งาน