EN
/ TH

โครงการ ร่วมใจลดโลกร้อน

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 คุณอัจฉรา เจริญพร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร ตัวแทนบริษัทได้นำทีมมอบกระเป๋าผ้าที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ นำมาผลิตใหม่เป็นกระเป๋าผ้าใบเล็กเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลศิริราช เพื่อให้ผู้ป่วยที่เข้ามารักษาได้ใช้บรรจุยากลับบ้าน บริษัทฯ จึงร่วมรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ถุงผ้าทดแทนการใช้ถุงพลาสติก