EN
/ TH

กิจกรรมขอบคุณผู้ใช้ทางยกระดับดอนเมือง "ชวนปลูกป่า พาชมวิถีเกษตร" ครั้งที่ 2

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ดอนเมืืองโทลล์เวย์ และครอบครัวผู้ใช้ทางยกระดับดอนเมือง ร่วมกันยกระดับสิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรม "ชวนปลูกป่า พาชมวิถีเกษตร" Tollway Green Way Trip ณ ฟาร์มโชคชัย โดยทุกคนได้รวมพลังเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับผืนป่า และได้สัมผัสการท่องเที่ยวเชิงวิถีเกษตร นั่งรถฟาร์มแทรคเตอร์ เรียนรู้กระบวนการรีดนมและสัมผัสกับแม่โคอย่างใกล้ชิดผ่านการรีดนมด้วยมือ ของตัวเอง ชมการแสดงวิถีชีวิตคาวบอย

ทั้งหมดนี้เพื่อแทนคำขอบคุณแด่ผู้ใช้ทางยกระดับฯทุกท่าน ที่ได้ใช้บริการทางด่วนพิเศษของเราด้วยดีเสมอมา