EN
/ TH

คลองสวย น้ำใส ร่วมใจบวชคลองเปรมประชากร

คุณนันทกา ยุกตะนันทน์ Head of Corporate Communications & CSR พร้อมทีมสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฟื้นฟูคลองเปรมประชากรในกิจกรรม "คลองสวย น้ำใส ร่วมใจบวชคลองเปรมประชากร เทิดไท้องค์ราชัน" ร่วมกับมติชน กรุ๊ป โดยมี พณฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ณ บริเวณด้านข้างวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด "คนไกลน้ำคอยสนับสนุน คนใกล้น้ำคอยดูแล"

ในงานดังกล่าวดอนเมืองโทลล์เวย์ได้สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาแก่ โรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ โดยมอบสมุดกรีนเวย์ สมุดเรียนสีเขียวเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อม จำนวน 5,000 เล่ม และน้ำดื่ม 1,200 ขวด โดยคุณขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับมอบ