EN
/ TH

โทลล์เวย์ เชิญชวนผู้ใช้ทางปลูกป่าถวายพ่อหลวง กับกิจกรรม "โทลล์เวย์ชวนปลูกป่าถวายพ่อหลวง"

สมัครวันนี้จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 นี้

กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม

  1. เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ทางร่วมกิจกรรมเป็นครอบครัวแบบ พ่อ แม่ ลูก ครอบครัวละ 3 ท่าน รับเพียง 10 ครอบครัวเท่านั้น พร้อมแนบใบเสร็จค่าผ่านทาง Tollway จำนวน 1 ใบ
  2. ส่งประวัติครอบครัว... พร้อมเขียนเรื่องราวดี ๆ ของการอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม ในแบบครอบครัวของคุณ มาที่ (เลือก 1 ช่องทาง)
    • บมจ ทางยกระดับดอนเมือง 40/40 ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 (วงเล็บมุมซอง "กิจกรรมปลูกป่า") หรือ
    • ส่งโทรสาร (Fax) มาที่ 02-522-8065 หรือ
    • ส่งทาง e-mail มาที่ Pranee.p@tollway.co.th

กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม: วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2555
หมดเขตรับสมัคร 10 กรกฎาคม 2555 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.tollway.co.th (วันที่ 11 กรกฎาคม 2555)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ e-mail: Pranee.p@tollway.co.th หรือโทร. 02-792-6511, โทร 02-973-3442, mobile 085-661-0471

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tollway.co.th