EN
/ TH

Restoring , cleaning Wat Sa Miean Naree’s Cannel

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา ดอนเมืองโทลล์เวย์ ไดเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งโครงการ "ร่วมฟื้นฟูบูรณะ พระศาสนาพัฒนาคลองวัดเสมียนนารี" จัดโดย หนังสือพิมพ์ข่าวสด หนังสือพิมพ์มติชน ร่วมกับวัดเสมียนนารี วัดเทวสุนทร เขตจตุจักร วัดน้อยนพคุณ กระทรวงมหาดไทย กรมราชทัณฑ์ ตำรวจภูธรภาค 1 กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 กรุงเทพมหานคร สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานระบายน้ำ เครือข่ายชุมชนริมคลองเปรมประชากร และดอนเมืองโทลล์เวย์ โดยมี ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

ทั้งนี้คุณนันทกา ยุกตะนันทน์ ผู้จัดการงานสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม ได้มอบสมุด Green Way ให้แก่โรงเรียนวัดเสมียนนารี วัดเทวสุนทร และวัดปลายคลองขุนศรี โดยมีคุณกรวุฒิ ชิวปรีชา รองกรรมการผู้จัดการให้เกียรติเป็นผู้ร่วมมอบด้วย นอกจากนี้ ดอนเมืองโทลล์เวย์ยังได้มอบน้ำ EM ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใช้ในการฟื้นฟูสภาพน้ำในคลองเปรมประชากรอีกด้วย