EN
/ TH

ปลูกฝังเยาวชน ยกระดับสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 9 และ 10 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา คณะจิตอาสาดอนเมืองโทลล์เวย์ หัวใจสีเขียวรักษ์สิ่งแวดล้อม เดินหน้ารณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชน อนาคตของชาติให้ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านแนวคิด "การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และให้เกิดประโยชน์สูงสุด" ณ โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)

พร้อมกันนี้ คณะจิตอาสาดอนเมืองโทลล์เวย์ ได้มอบสมุด Green Way ที่ผลิตจากการรีไซเคิล และเชิญชวนคณะครู นักเรียน โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) ร่วมกันบริจาคกระดาษใช้แล้ว เพื่อนำไปผลิตเป็นสมุดเรียนมอบให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนอีกด้วย