EN
/ TH

มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนและให้บริการกับประชาชนที่เดินทางมารับวัคซีน

คุณ อัจฉรา เจริญพร (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ขวดให้แก่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อสนับสนุนและให้บริการกับประชาชนที่เดินทางมารับวัคซีน โดยมี ผศ.พ.ท.ดร.นพ.กฤติณ ศิลานันท์ (ขวา) ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสุขภาพ เป็นผู้รับมอบ ณ รพ.ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ