EN
/ TH

โครงการ แบ่งปันเพิ่มกำลังใจ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 คุณอัจฉรา เจริญพร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร ตัวแทนบริษัทได้นำทีมมอบสิ่งของที่พนักงานร่วมกันบริจาค เช่น ข้าวสาร เครื่องปรุงประกอบอาหารต่างๆ รวมไปถึงสบู่ สำลี และผ้าอ้อม ให้กับ พระมานะ ฐิตญาโณ เลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ในวัดต่อไป