EN
/ TH

โทลล์เวย์ร่วมสนับสนุนโครงการ สวัสดีปีใหม่ ร้อยใจไทย แด่ผู้เสียสละ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา คุณนันทกา ยุกตะนันทน์ Head of Corporate Communications & CSR ได้ร่วมเป็นสักขีพยานและให้เกียรติร่วมมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลจาก การส่งไปรณียบัตร โดยมีพลเอกทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในโครงการ สวัสดีปีใหม่ ร้อยใจไทย แด่ผู้เสียสละ

ซึ่งบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด(มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุนเงินในการดำเนินโครงการจัดพิมพ์ไปรษณียบัตรอวยพรปีใหม่ 2556 และเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการส่งไปรษณียบัตรให้กับ เจ้าหน้าที่พลเรือน ตำรวจ และทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน เพื่อนำรายได้ไปจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับโณงพยาบาลทหารผ่าน ศึก รวมทั้งบำรุงขวัญเจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดน และผู้ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่