EN
/ TH

พาน้องไปโรงเรียน

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา คุณนันทกา ยุกตะนันทน์ ผู้จัดการงานสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท พร้อมทีมงาน CSR ได้มอบจักรยานให้กับนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่มีนบุรี เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียน โดยมีนายอรุณ พ่วงสมบัติ ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง สำนักงานเขตมีนบุรี