EN
/ TH

ดอนเมืองโทลล์เวย์ยกระดับคุณภาพชีวิตสังคม

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา ดอนเมืองโทลล์เวย์ นำโดย คุณนันทกา ยุกตะนันทน์ ผู้จัดการงานสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม ผนึกกำลังรวมพลทีมกิจกรรมเพื่อสังคม ไปมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมยาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ตำบลนิคมพัฒนา และ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ตามนโยบาย ดอนเมืองโทลล์เวย์ ทางน้ำใจไหลสู่สังคม