EN
/ TH

ดอนเมืองโทลล์เวย์เร่งฟื้นฟูเยียวยาหลังเหตุอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา คุณนันทกา ยุกตะนันทน์ ผู้จัดการงานสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมพนักงานจิตอาสาได้นำเจ้าหน้าที่จากบริษัท เซฟตี้ เพสท์ คอลโทรล จำกัด มาฉีดพ่นยากำจัดยุง ให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ย่านเมืองเอกโครงการ 3 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวชุมชนหลังประสบอุทกภัย