EN
/ TH

CSR Tollway Contest 2020

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ อสมท. จัดโครงการ CSR Tollway Contest 2020 กิจกรรมประกวดภาพยนตร์โฆษณาสั้น เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ ภายใต้หัวข้อ หัวข้อ "วิถีใหม่ ไทย New Normal by Tollway Better Way " เพื่อชิงทุนการศึกษา และ โอกาสศึกษาดูงานที่ต่างประเทศมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท