EN
/ TH

ติดตั้งป้ายสัญญาณไฟกระพริบ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) พาทีมพนักงานจิตอาสาจากฝ่ายซ่อมบำรุงลงพื้นที่ทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมโดยดำเนินการติดตั้งป้่ายสัญญาณไฟพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมกันนี้ทีมพนักงานจิตอาสาได้ทำการส่งมอบป้ายสัญญาณไฟพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนทองเอนวิทยา โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์ และ โรงเรียนวัดเชียงราก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป