EN
/ TH

โทลล์เวย์มอบทางม้าลายและป้ายสัญญาณไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม อยุธยา

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ดอนเมืองโทลล์เวย์ ได้จัดกิจกรรม Tollway Safety Way การยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน โดยการส่งทีมเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาทั่วไป ของดอนเมืองโทลล์เวย์ไปตีเส้นจราจร หรือทางม้าลาย บริเวณหน้าโรงเรียน พร้อมการติดตั้งป้ายสัญญาณไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้มเพื่อให้ผู้ขับขี่รถได้ชะลอความเร็ว ป้องกันอุบัติเหตุ และให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น