EN
/ TH

โครงการปรับปรุงที่พักผู้โดยสารรถประจําทางสาธารณะ

มอบป้ายจุดตรวจ เพื่อยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา คุณนันทกา ยุกตะนันทน์ ผู้จัดการงานสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด(มหาชน) ได้ส่งมอบป้ายจุดตรวจ ให้แก่ สถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเหตุ และยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน โดยมี พ.ต.ท.อรรถพล อิทธโยภาสกุล รอง ผกก.ป.สน.สุทธิสาร เป็นผู้รับมอบ