EN
/ TH

การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ณ วัดหลักสี่

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา ดอนเมืองโทลล์เวย์ ได้จัดกิจกรรม Tollway Safety Way กิจกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน โดยการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ในบริเวณรอบนอกวัดหลักสี่ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถได้ชะลอความเร็ว ป้องกันอุบัติเหตุ และให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น

สัญญาณไฟกระพริบนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ด้วยการติดตั้งแผลโซลาร์เซลล์ไว้ด้านบนป้ายสัญญาณไฟอีกด้วย

จากการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ณ บริเวณรอบนอกวัดหลักสี่ ครั้งนี้ พระครูปลัดจำนง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ ได้กล่าวว่า "สัญญาณไฟกระพริบนี้ จะช่วยเตือนให้ผู้ขับขี่รถได้ชะลอความเร็วเมื่อเข้าเขตวัด ซึ่งจะสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ที่จะเข้ามาทำบุญที่วัด เพราะก่อนหน้านี้รถขับเร็วมาก ทางวัดเองก็ห่วงในความปลอดภัยของทุกคน"