EN
/ TH

ปีใหม่ไทย ไป-กลับโทลล์เวย์

ดอนเมืองโทลล์เวย์จะจัดพิธีเปิดงาน ปีใหม่ไทย ไป-กลับโทลล์เวย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2555 เวลา 10.00 - 11.30 น. ณ ด่านดินแดง 2 (ขาออก) นอกจากนี้ในวันที่ 12 - 14 เมษายน 2555 ณ ด่านดินแดง 2 (ขาออก) ผู้ใช้ทางฯ สามารถรับบริการตรวจสภาพรถเบื้องต้นฟรี พร้อมรับกระเป๋ากันง่วงและสเปรย์น้ำแร่ ของมีจำนวนจำกัด สนับสนุนการจัดงานโดย Oriental Beauty และ Karisma