EN
/ TH

ปีใหม่ไทย ไป-กลับ โทลล์เวย์

เมื่อวันที่ 12 - 14 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา ดอนเมืองโทลล์เวย์ได้จัดโครงการ "ปีใหม่ไทย ไป-กลับโทลล์เวย์" ขึ้น ณ ด่านดินแดง 2 ทางยกระดับอุตราภิมุข ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งโครงการภายใต้รูปแบบกิจกรรม Tollway Safety Way การยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน ทั้งนี้เพื่อการรณรงค์ให้ผู้ใช้ทางยกระดับฯ ได้ใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาทและเคารพกฎจราจร ใช้ความเร็วไม่เกินกฎหมายกำหนด คาดเข็มขัดนิรภัย และเมาไม่ขับ นอกจากนี้ดอนเมืองโทลล์เวย์ยังตั้งจุดให้บริการตรวจสภาพรถยนต์เบื้องต้น ฟรี ณ ด่านดินแดง 2 เพื่อการเตรียมความพร้อมของยานพาหนะก่อนการเดินทาง และมอบกระเป๋ากันง่วงฟรีสำหรับผู้ใช้บริการทุกท่าน