EN
/ TH

เสริมสร้างรถตู้โดยสารสาธารณะให้ปลอดภัย เพื่อความอุ่นใจผู้ใช้บริการ

ดอนเมืองโทลล์เวย์ร่วมสนับสนุนโครงการอบรม "เสริมสร้างรถตู้โดยสารสาธารณะให้ปลอดภัย เพื่อความอุ่นใจผู้ใช้บริการ" จัดโดย กรมการขนส่งทางบก เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมส่งเสริมความปลอดภัยจากการใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะก่อนตรวจจับความเร็วในวันที่ 1เมษายน นี้ โดยมีผู้ประกอบการและพนักงานขับรถตู้โดยสารสาธารณะเข้าร่วมโครงการกว่า 600 คน