EN
/ TH

โทลล์เวย์ยกระดับสังคมมอบชุดตรวจสารเสพติดเบื้องต้นฟรี

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา คุณกรวุฒิ ชิวปรีชา และ คุณนันทกา ยุกตะนันทน์ ผู้บริหารดอนเมืองโทลล์เวย์ ได้มอบชุดตรวจสารเสพติดเบื้องต้น ฟรี ให้แก่

  1. เรือนจำกลางคลองเปรม
  2. เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
  3. สถานีตำรวจภูธรหนองแซง จังหวัดสระบุรี
  4. อุทยานแห่งชาติแม่ยม จังหวัดแพร่
  5. บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
  6. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา
  7. บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการสุ่มตรวจบุคลากร อันจะเป็นแนวทางในการป้องกันการติดสารเสพติดต่อไป

การยกระดับสังคมปลอดยาเสพติด เป็นหนึ่งในนโยบายกิจกรรมเพื่อสังคมของดอนเมืองโทลล์เวย์ที่ดำเนินกิจกรรม มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ในปี 2556 นี้ โดยการมอบชุดตรวจสารเสพติดเบื้องต้นฟรีให้แก่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจนำไปใช้ตรวจสอบบุคคลที่ต้องสงสัยว่าเสพยาเสพติด เพื่อการนำผู้เสพไปรักษาและบำบัด อันเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำให้ลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดให้น้อยลง