EN
/ TH

ดอนเมืองโทลล์เวย์มอบชุดตรวจสารเสพติดเบื้องต้นฟรี

วันที่ 14 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา คุณนันทกา ยุกตะนันทน์ ผู้จัดการงานสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม ได้มอบชุดตรวจสารเสพติดเบื้องต้น ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง จังหวัดอ่างทองเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการป้องปรามยาเสพติดที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนและพื้นที่รอบข้าง คุณมะลิ สุขใส รองปลัด อบต.ศาลเจ้าโรงทอง "ทราบโครงการนี้จากใบเสร็จทางด่วน เราก็เลยขอมา ซึ่ง อบต.เราได้จัดทำโครงการแก้ไขยาเสพติดอยู่แล้ว ส่วนชุดตรวจสารเสพติดที่เราขอมา ถ้าเราตรวจแล้วเจอผู้เสพ เราก็จะนำคนพวกนี้ไปบำบัด ที่ได้ของมาก็เป็นประโยชน์ต่อองค์กรเราคะ"