EN
/ TH

ดอนเมืองโทลล์เวย์มอบชุดตรวจสารเสพติดเบื้องต้น ฟรี ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา ในงานพิธีเปิดโครงการ "ปีใหม่ไทย ไป-กลับโทลล์เวย์" ดอนเมืองโทลล์เวย์ได้มอบชุดตรวจสารเสพติดเบื้องต้น ฟรี ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการสุ่มตรวจบุคลากร อันจะเป็นแนวทางในการป้องกันการติดสารเสพติด และอาจเป็นสาเหตุที่นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์อีกด้วย

หน่วยงานที่รับมอบชุดตรวจสารเสพติด มีดังนี้

  1. กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
  2. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ จังหวัดปทุมธานี
  3. พัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง แขวงลาดยาว
  4. เรือนจำกลางคลองเปรม
  5. มหาวิทยาลัยสยาม
  6. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  7. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  8. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  9. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ