EN
/ TH

มอบทุนการศึกษา 30 ทุน Happy Birthday & Happy Work Life ปีที่ 9

กิจกรรมคล้ายวันเกิดพนักงาน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กรได้จัดกิจกรรมพิเศษตามแนวคิดความสุข 8 ประการ Happy Family ภายใต้โครงการ Happy 8 Menu join to ... CSR ซึ่งในปีนี้ได้นำกิจกรรมการเป็นผู้ให้กลับมามอบความสุข ให้กับพวกเราชาวโทลล์เวย์อีกครั้ง ตอน Birthday to share ... "สุขใจผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ" ซึ่งมีพิธีมอบทุนการศึกษาจำนวน 30 ทุน ณ วัดโบสถ์วรดิตถ์ จังหวัดอ่างทอง ก่อให้เกิดความสุขของการเป็นผู้ให้และผู้รับ