EN
/ TH

ให้ใจ ห่วงใยสังคม ปีที่ 9 ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

โครงการ "ให้ใจ ห่วงใยสังคม" ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 โดยในปีนี้ดอนเมืองโทลล์เวย์ได้จัดกิจกรรมขึ้น ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

วันที่ 27-30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คณะจิตอาสาดอนเมืองโทลล์เวย์ และชาวบ้าน อ.เกษตรสมบูรณ์ ได้ร่วมกัน ปรับปรุงห้องสมุดของโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ที่ชำรุดทรุดโทรมให้กลับมาใช้งานและมีสีสันอีกครั้ง พร้อมยังได้มอบหนังสือและอุปกรณ์กีฬาให้แก่ทางโรงเรียนเพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนอีกด้วย

ดอนเมืองโทลล์เวย์และ ชาวบ้านเกษตรสมบูรณ์ทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้อย่างเต็มที่ เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ให้กับลูกหลาน เพราะทุกคนรู้ดีว่าห้องสมุดแห่งนี้จะสามารถสร้างอนาคตทางการศึกษาที่ดีให้แก่เด็กๆและคนในชุมชนได้ ถึงอากาศจะร้อนและหลายคนเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนก็ตาม แต่ทุกคนก็ได้รับความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Tollway Smart Way ในครั้งนี้