EN
/ TH

โทลล์เวย์มอบจักรยานให้น้อง

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนสุเหร่าเขียว จ.นนทบุรี เพื่อมอบจักรยานใหม่ให้กับน้องๆ เป็นการมอบขวัญและกำลังใจในการเรียนหนังสือ และไว้ใช้ในชีวิตประจำวันโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือไม่จำเป็นต้องตั้ง อยู่ในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารหรือต่างจังหวัดเท่านั้น โรงเรียนที่อยู่ในบริเวณรอบชานเมืองหลายแห่ง ก็ยังคงรอความช่วยเหลือจากพวกเรา อย่างเช่น "โรงเรียนสุเหร่าเขียว จ.นนทบุรี แห่งนี้"