EN
/ TH

โทลล์เวย์ ยกระดับโอกาสการศึกษา

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา จิตอาสา tollway smart way นำทีมลงพื้นที่ ณ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อบริจาคอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น พร้อมร่วมกันทำกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ การสอนหนังสือ การล้างห้องน้ำเพื่อสุขอนามัยที่ดี การซ่อมพื้นที่ทางเดินเพื่อความสะดวกในการดำรงชีวิตประจำวัน พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน

บรรยากาศในวันนั้นถึงแม้อากาศจะร้อนและต่างเหนื่อยกับการทำงาน แต่จิตอาสาทุกคนก็มีความสุข เต็มไปด้วยรอยยิ้มของทั้งผู้้ให้และผู้รับ