EN
/ TH

โทลล์เวย์ สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา คุณนันทกา ยุกตะนันทน์ Head of Corporate Communications & CSR นำทีมกิจกรรมเพื่อสังคมเดินทางไปมอบเงินสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา (ลูกฟุตบอล) มูลค่า 28,800 บาท ให้แก่ศูนย์สันติสุขกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยมี พลโท ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้