EN
/ TH

ให้ใจ...ห่วงใยสังคม ปีที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านนาหลวง จ.แพร่

คุณนันทกา ยุกตะนันทน์ Head of Corporate Communications & CSR พร้อมทีมกิจกรรมเพื่อสังคม ดอนเมืองโทลล์เวย์ เดินทางไปมอบเงินสนับสนุนการศึกษา พร้อมอุปกรณ์การเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่เด็ก ๆ นักเรียน โรงเรียนบ้านนาหลวง จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ห่างไกลจากตัวเมือง จึงขาดการเข้าถึงในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ และอุปกรณ์การศึกษาต่าง ๆ การมาเยือนของดอนเมืองโทลล์เวย์ในครั้งนี้ จึงเสมือนการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการศึกษา และสร้างรอยยิ้มให้กับเด็ก ๆ ทุกคน