EN
/ TH

งานปฐมนิเทศนักศึกษาทุนการศึกษา Tollway Smart Way

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ดอนเมืองโทลล์เวย์ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา ทุนการศึกษา Tollway Smart Way รุ่นที่ 1 ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความยินดีต่อนักศึกษาทุนการศึกษา รุ่นแรก ของดอนเมืองโทลล์เวย์ และเพื่อเป็นการแนะนำให้นักศึกษาทุนการศึกษาได้รู้จักกับองค์กร และ คณะผู้บริหาร รวมถึงนโยบายการสนับสนุนทุนการศึกษาของดอนเมืองโทลล์เวย์ โดยมีคุณธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ ให้เกียรติเป็นประธานในงานปฐมนิเทศ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ทางยกระดับ ดอนเมือง จำกัด(มหาชน)